Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ.

Ορισμένες φορές δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν ένα συναίσθημα ή μια πραγματικότητα. Πόσο μάλλον, να την εκφράσουν στο δυαδύκτιο...
Πέρασαν ήδη τρία χρόνια από τον θάνατο του Ιωάννη Ευαγγέλου Συκινιώτη. Στο ξωκλήσι του Αη Γιώργη στα Καντούνια όλοι εμείς, η οικογένεια του, οι συγγενεις και οι φίλοι του σε μία σεμνή τελετή με την Θεία Ευχαριστία και το 3ετές μνημόσυνο.
Προσπάθησα με τις λίγες γνώσεις των αρχαίων ελληνικών που μου έχουν μείνει να αποδώσω το κείμενο του μνημοσύνου στα νέα ελληνικά, έτσι απλώς για να καταλάβουμε όλοι τι παρακαλούμε τον Θεό με τις τελετές αυτές.
Εύχομαι να είναι αιωνία η μνήμη όλων αυτών των λαμπρών ανθρώπων.
Ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.
mykonoss


Πρωτότυπο κείμενο
Νεοελληνική απόδοση
Ευλογητός ει Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου.
Είσαι άξιος να ευλογηθείς (δοξαστείς) Κύριε, δίδαξέ με τα δικαιώματά σου.
Των Αγίων ο χορός εύρε πηγήν της ζωής και θύραν Παραδείσου,εύρω καγώ την οδόν δια της μετανοίας,
το απολωλός πρόβατον εγώ ειμί,
ανακάλεσαι με, Σωτήρ, και σώσον με.
Ο χορός των αγίων βρήκε την πηγή της ζωής και την πόρτα του παραδείσου,θα βρω κι εγώ το δρόμο με τη μετάνοια,
εγώ είμαι το χαμένο πρόβατο,
ξανακάλεσέ με, Σωτήρα, και σώσε με.
Ευλογητός ει Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου.
Είσαι άξιος να ευλογηθείς (δοξαστείς) Κύριε, δίδαξέ με τα δικαιώματά σου.
Ο πάλαι μεν εκ μη όντων πλάσας με και εικόνι σου θεία τιμήσας,παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γην εξ ης ελήφθην,
εις το καθ’ ομοίωσιν επανάγαγε, το αρχαίον κάλλος αναμορφώσασθαι.
Εσύ που τον παλιό καιρό με έπλασες από το μηδέν και με τίμησες με τη θεία σου εικόνα,αφού παραβίασα την εντολή Σου με γύρισες πάλι στη γη από την οποία προέρχομαι,
επανέφερέ με στο καθ’ ομοίωσιν για να ξαναβρώ την παλιά ομορφιά.
Ευλογητός ει Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου.
Είσαι άξιος να ευλογηθείς (δοξαστείς) Κύριε, δίδαξέ με τα δικαιώματά σου.
Εικών ειμί της αρρήτου δόξης σου, ει και στίγματα φέρω πταισμάτων,οικτείρησον το σον πλάσμα Δέσποτα, και καθάρισον ση ευσπλαγχνία,
και την ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι, Παρα­δείσου πάλιν ποιών πολίτην με.
Είμαι εικόνα της ανείπωτης δόξας Σου, αν και φέρω σημάδια της αμαρτίας.Λυπήσου το πλάσμα Σου Δέσποτα και καθάρισέ το με την ευσπλαχνία Σου,
και δώσε μου την πατρίδα που ποθώ κάνοντάς με ξανά πολίτη του Παραδείσου.
Ευλογητός ει Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου.
Είσαι άξιος να ευλογηθείς (δοξαστείς) Κύριε, δίδαξέ με τα δικαιώματά σου.
Ανάπαυσον, ο θεός τη δούλη σου, και κατάταξον αυτήν εν Παραδείσω,όπου χοροί των Αγίων Κύριε, και οι Δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φω­στήρες,
τον κεκοιμημένο δούλο σου ανάπαυσον, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα.
Ανάπαυσε, Θεέ, τη δούλη σου, και τοποθέτησέ την στον Παράδεισο,όπου βρίσκονται οι χοροί των αγίων και οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τους φωτοδότες [τον ήλιο και τη σελήνη].
Ανάπαυσε τον δούλο σου που έχει κοιμηθεί παραβλέποντας όλα τα αμαρτήματά του.
Δόξα Πατρί, και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι.
Δόξα στον Πατέρα, τον Υιό, και το Άγιο Πνεύμα.
Το τριλαμπές της μιάς Θεότητος, ευσεβώς υμνήσωμεν βοώντες,Άγιος ει, ο Πατήρ ο άναρχος, ο συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα,
φώτισον ημάς, πίστει σοι λατρεύοντας, και του αιωνίου πυ­ρός εξάρπασον.
Το τριλαμπές της μίας Θεότητας ας υμνήσουμε με ευσέβεια φωνάζοντας,Άγιος είσαι, ο Πατέρας ο χωρίς αρχή, ο εξίσου χωρίς αρχή Υιός και το Θείο Πνεύμα.
Φώτισε εμάς που σε λατρεύουμε με πίστη, και γλύτωσέ μας από την αιώνια φωτιά [της κόλασης].
Και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Και τώρα και πάντα και στους ατέλειωτους αιώνες. Ναι, πράγματι.
Χαίρε σεμνή,ή Θεόν σαρκί τεκούσα εις πάντων σωτηρίαν,
δι’ ης γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρίαν,
δια σου εύροιμεν Παράδεισον, Θεο­τόκε αγνή ευλογημένη.
Χαίρε σεμνή, εσύ που γέννησες κατά σάρκα τον Θεό για τη σωτηρία όλων,
διά της οποίας το γένος των ανθρώπων βρήκε τη σωτηρία, μέσα από σένα θα βρούμε τον Παράδεισο,
Θεοτόκε αγνή, ευλογημένη.
Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Δόξα σοι ο Θεός. [3]
Δοξάζετε το Θεό, Δοξάζετε το Θεό, Δοξάζετε το Θεό, δόξα σ’ Εσένα Θεέ. [3]
Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ την ψυχήν του δούλου σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
Μαζί με τους Αγίους ανάπαυσε Χριστέ την ψυχή του δούλου σου, εκεί που δεν υπάρχει πόνος ή λύπη ή στεναγμός, αλλά ατελείωτη ζωή.
ΙΕΡΕΥΣ: Μετά πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχήν του δούλου σου, Σώτερ, ανάπαυσον,
φυλάττων αυτόν εις την μακαρίαν ζωήν, την παρά σοι, φιλάνθρωπε.
ΙΕΡΕΑΣ: Μαζί με πνεύματα δικαίων που έφθασαν στην τελειότητα ανάπαυσε Σωτήρα την ψυχή του δούλου Σου,
φυλάγοντας τον στην ευτυχισμένη ζωή που υπάρχει δίπλα Σου, φιλάνθρωπε.
ΧΟΡΟΣ: Εις την κατάπαυσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται,
ανάπαυσον και την ψυχήν του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθά­νατος.
ΧΟΡΟΣΣτον τόπο ανάπαυσης κοντά Σου, Κύριε, όπου αναπαύονται όλοι οι Άγιοί Σου,
ανάπαυσε και την ψυχή του δούλου σου, γιατί μόνο εσύ είσαι αθάνατος.
ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα Πατρί, και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι.
ΙΕΡΕΑΣΔόξα στον Πατέρα, τον Υιό, και το Άγιο Πνεύμα.
Συ ει ο Θεός ημών, ο καταβάς εις Άδην,και τας οδύνας λύσας των πεπεδημένων, αυτός και την ψυχήν του δούλου Σου, Σώτερ, ανάπαυσον.
Εσύ είσαι ο Θεός μας που κατέβηκες στον Άδη,και τερμάτισες την οδύνη αυτών που ήταν φυλακισμένοι εκεί,
εσύ Σωτήρα ανάπαυσε και την ψυχή του δούλου Σου.
ΧΟΡΟΣΚαι νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ΧΟΡΟΣΚαι τώρα και πάντα και στους ατέλειωτους αιώνες. Ναι, πράγματι.
Η μόνη αγνή και άχραντος Παρθένος,η Θεόν αφράστως κυήσασα,
πρέσβευε υπέρ του σωθήναι την ψυχήν του δούλου σου.
Μόνη αγνή και αμόλυντη Παρθένε,που κυοφόρησες με θαυμαστό κι ανεξήγητο τρόπο τον Θεό,
μεσολάβησε για να σωθεί η ψυχή του δούλου σου.
ΙΕΡΕΥΣΕλέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου,
δεόμεθα σου, επάκουσον και ελέησον.
ΙΕΡΕΑΣ: Ελέησέ μας Θεέ σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος,
σε παρακαλούμε εισάκουσέ μας και ελέησέ μας.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησε.
ΙΕΡΕΥΣ: Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου δούλου του Θεού Ιωάννη και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτού παν πλημμέλημα
εκούσιον τε και ακούσιον.
ΙΕΡΕΑΣ: Ακόμα παρακαλούμε για να αναπαυθεί η ψυχή του δούλου του Θεού Ιωάννη που έχει κοιμηθεί και για να του συγχωρεθεί κάθε σφάλμα,
είτε το έκανε με τη θέλησή του είτε άθελά του.
Όπως Κύριος ο Θεός τάξη την ψυχήν αυτού ένθα οι Δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών, και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστώ τω αθανάτω Βασιλεί και θεώ ημών αιτησώμεθα.
Για να βάλει ο Κύριος ο Θεός την ψυχή του εκεί που αναπαύονται οι δίκαιοι, ας ζητήσουμε τα ελέη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών και την συγχώρηση των αμαρτιών του από τον Χριστό τον αθάνατο βασιλιά και Θεό μας.
ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε.
ΧΟΡΟΣ: Χάρισε μας το ζητούμενο, Κύριε.
ΙΕΡΕΥΣ: Του Κυρίου δεηθώμεν.
ΙΕΡΕΑΣ: Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησε.
ΙΕΡΕΥΣΟ Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός,
ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν τω κόσμω σου δωρησάμενος,
αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου Ίωάννη, εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός.
Παν αμάρτημα το παρ’ αυτού πραχθέν εν λόγω ή έργω ή διανοία, ως αγα­θός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον
ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ος ζήσεται και ουχ αμαρτήσει,
συ γαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις,
η δικαιο­σύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια.
Ότι συ ει η ανάστασις, η ζωή, και η ανάπαυσις του κεκοιμημένου δούλου σου Ιωάννη, Χριστέ ο Θεός ημών,
και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί, και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι,
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
ΙΕΡΕΑΣΘεέ των πνευμάτων και κάθε σαρκικής φύσης,
που καταπάτησες το θάνατο και κατάργησες το διάβολο και χάρισες ζωή στον κόσμο σου,
εσύ Κύριε ανάπαυσε την ψυχή του δούλου Σου Ίωάννη που έχει κοιμηθεί, σε τόπο φωτεινό, σε τόπο χλοερό, σε τόπο αναψυχής και ξεκούρασης, όπου δεν υπάρχει οδύνη, λύπη και στεναγμός.
Κάθε αμάρτημα που έκανε με λόγια ή έργα ή με τη σκέψη, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρεσέ το.
Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ζήσει και δεν θα αμαρτήσει,
εσύ μόνο είσαι εκτός της αμαρτίας,
η δικαιοσύνη Σου είναι αιώνια και ο νόμος Σου αλήθεια.
Γιατί εσύ είσαι η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του δούλου σου Ιωάννη που έχει κοιμηθεί Χριστέ Θεέ μας,
Και σ’ εσένα στέλνουμε τη δόξα,
και στον χωρίς αρχή Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό Πνεύμα Σου που δίνει ζωή,
τώρα και πάντα και στους ατέλειωτους αιώνες.
ΧΟΡΟΣ: Αμήν.
ΧΟΡΟΣ: Ναι, πράγματι.
ΙΕΡΕΥΣΑιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. [3]
ΙΕΡΕΑΣΑιώνια να υπάρχει η μνήμη για σένα [στον ουρανό], αδελφέ μας που αξίζεις να σε μακαρίζουν και να σε θυμούνται για πάντα. (3)
ΧΟΡΟΣΑιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη.
ΧΟΡΟΣΑιώνια να υπάρχει η μνήμη, αιώνια να υπάρχει η μνήμη, αιώνια να υπάρχει η μνήμη γι’ αυτόν [στον ουρανό].

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου